پردازشگر حسی

پردازشگر حسی

Sensory processing measure


پردازشگر حسی

پردازشگر حسی

Sensory processing measure


پردازشگر حسی

 • 269
  تعداد سؤال‌ها
 • 30 دقیقه
  زمان اجرا
 • 250
  تعداد اجرا
 • 269
  تعداد سؤال‌ها
 • 30 دقیقه
  زمان اجرا
 • 250
  تعداد اجرا
هدف

ارزیابی نحوه ادراک محیط

چگونه بفهمیم قلق کودکمان چیست؟

چرا بعضی از ما سکوت و بعضی دیگر هیجان را ترجیح می‌دهیم؟

هریک از ما چگونه محیط خود را تجربه می‌کنیم؟

هر فرد ازجمله کودکان، والدینشان و معلمان، راه‌های خاصی برای پاسخ دادن به وقایع حسی در زندگی روزمره دارند. ورودی‌های حسی دریافت شده از محیط و از بدن فرد، اطﻼعاتی را که مغز برای درک تجربیات و سازمان‌دهی پاسخ‌ها به کار می‌برد را فراهم می‌سازد. پاسخ افراد به تجربیات حسی در زندگی روزمره، در راستای یک پیوستار منحنی زنگوله‌ای شکل توضیح داده‌شده است،

دانش پردازش حسی ما را قادر می‌سازد تا بتوانیم رفتارهای کودکان را بهتر درک و تفسیر کنیم، بطوریکه کودکان بتوانند تجربیات موفق و رضایت‌بخشی داشته باشند. ازآنجایی‌که مفاهیم پردازش بر اساس دریافت اطلاعات از تجربیات زندگی می‌باشد، این دانش می‌تواند مراقبان را قادر سازد تا پاسخ‌های خودشان را نیز درک نمایند.

آزمون پردازش حسی، ابزاری است تا درک بهتری از تیپ شخصیتی خود و فرزندانتان کسب کنید و روابط بهتری داشته باشید.

شاخص‌های اندازه‌گیری (مقیاس‌ها)
اجرای آزمون لیست آزمون‌ها