پنج عامل بزرگ شخصیت

پنج عامل بزرگ شخصیت

(NEO-Personality Inventory- Revised (NEO-PI-R


پرسشنامه تجدید نظر شده شخصیت نئو

پنج عامل بزرگ شخصیت

(NEO-Personality Inventory- Revised (NEO-PI-R


پرسشنامه تجدید نظر شده شخصیت نئو

 • 240
  تعداد سؤال‌ها
 • 55 دقیقه
  زمان اجرا
 • 70
  تعداد اجرا
 • 240
  تعداد سؤال‌ها
 • 55 دقیقه
  زمان اجرا
 • 70
  تعداد اجرا
هدف

ارایه یک نیمرخ از خصوصیات شخصیتی براساس نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت

چنانچه جمله‌ای برای شما مفهوم نبود و یا در پاسخ به سؤالی مطمین نبودید، می‌توانید گزینه «نظری ندارم» را برای آن عبارت انتخاب کنید. حداقل سن برای پاسخگویی به این آزمون 12 سال است.

مبلغ آزمون بعد از پاسخ به سؤالات (و قبل از نمایش خروجی آزمون) از شما دریافت خواهد شد. توجه : درصورت تمایل می‌توانید هم‌اکنون نسبت به اشتراک خود در سایت اقدام نمایید (از طریق منوی کاربری - خرید اشتراک). دراینصورت با اجرای همه‌ی آزمون‌های سایت تا پایان اشتراک، از شما مبلغی بابت آن دریافت نخواهد شد.

با وجود تلاش‌ها و مطالعات گسترده‌ای که برای ساخت آزمون 16 عاملی کتل انجام‌گرفته، برخی متخصصان مدعی بودند که نارسایی‌های جدی در آن به چشم می‌خورد. این نارسایی‌ها زمینه را برای ایجاد پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی بازنمود. در سال 1949 دانشمندی به نام فیسکه، مطالعات کتل درباره درجه‌بندی خصوصیات شخصیتی را مورد ارزیابی مجدد قرارداد. او با بکار گیری 21 مقیاس دو قطبی کتل توانست به پنج عامل ترکیبی دست یابد. بعد از فیسکه، افراد متعددی کارهای قبلی کتل و همبسته‌های فیسکه را دوباره مورد تحلیل قراردادند و تمام آن‌ها در پنج عامل قابل‌قبول به نام‌های شاد خویی، دل پذیر بودن، قابلیت اطمینان، ثبات عاطفی و فرهنگ به توافق رسیدند. نورمن در سال 1963، ویلنز و همکاران در سال 1969، گلدبرگ و همکاران در سال 1981 و در نهایت مک کرا و کاستا در سال 1985 کارهای دانشمندان فوق را مورد پیگیری و بررسی قراردادند تا اینکه پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نیو شکل گرفت.

کاستا و مک کرا پس از چند تجدیدنظر کلی، پرسشنامه‌ای ساخته و تنظیم کرده‌اند که امروزه به پرسشنامه تجدیدنظر شده شخصیت نیو معروف است. این پرسشنامه، پنج عامل اصلی شخصیت را می‌سنجد که عبارت‌اند از روان آزرده گرایی، برون‌گرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن. طراحان این پرسشنامه، هر یک از این پنج عامل را به شش جنبه‌ی خاص تقسیم کردند. هر جنبه، رگه‌های ویژه یا ابعادی را نشان می‌دهد که تشکیل‌دهنده پنج عامل شخصیت هستند. برای مثال برون‌گرایی با شش جنبه تعیین می‌شود که عبارت‌اند از: گرم بودن، معاشرتی بودن، ابراز وجود، فعال بودن، هیجان خواهی و هیجان مثبت.

مک کرا و کاستا اساس پنج عامل را به عنوان تمایلات پایه‌ای که زمینه زیستی دارد، معرفی کرده‌اند؛ یعنی تفاوت‌های رفتاری مربوط به پنج عامل، به ژن‌ها، ساختار مغز و مانند آن برمی‌گردد. این تمایلات اساسی، استعدادهای ذاتی برای عمل و احساس به نحوی خاص است و به طور مستقیم تحت تأثیر محیط قرار ندارد. از دیدگاه آن‌ها رگه‌های شخصیت بیشتر متأثر از عوامل زیستی است تا محصول تجارب زندگی.

بسیاری از روانشناسان شخصیت، بر این عقیده‌اند که می‌توان شخصیت انسان‌ها را در پنج بعد عمده توصیف کرد. این ابعاد بنیان‌های زیستی شخصیت را نشان می‌دهند و محصول چهار دهه تلاش و کوشش علمی در این زمینه است.

به اعتقاد آن‌ها شخصیت انسان دارای 5 شاخص زیربنایی و بنیادین است و هر شاخص دربرگیرنده ی تعدادی صفات است که می‌توان شخصیت هر فرد را بر اساس این پنج شاخص تبیین کرد. عموماً این شاخص‌ها تحت عنوان «پنج عامل بزرگ» شناخته می‌شوند. این شاخص‌ها شامل روان آزرده گرایی، برون‌گرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن است.

در حال حاضر نظریه‌ی پنج عاملی شخصیت پر طرفدارترین نظریه در مورد ویژگی‌های شخصیتی است و تحقیقات گسترده در اکثر کشورهای جهان، وجود این پنج عامل و نقش زیربنایی آن را تأیید کرده است.

نسخه تجدیدنظر شده پرسشنامه شخصیتی نیو (NEO-PI-R) حاوی 240 ماده است و پاسخ‌دهندگان، هر یک از 240 جمله را بر مبنای یک مقیاس پنج قسمتی (کاملاً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم، کاملاً موافقم) درجه‌بندی می‌کنند.

الگوی پنج عاملی شخصیت در بسیاری از زمینه‌ها از جمله انتخاب زمینه‌های حرفه‌ای، علایق شغلی، گزینش کارکنان، مشاوره پیش از ازدواج، تشخیص ویژگی‌های شخصیتی و خودشناسی بهتر کاربرد فراوانی دارد.

شاخص‌های اندازه‌گیری (مقیاس‌ها)
اجرای آزمون لیست آزمون‌ها