تست DASS-42

تست DASS-42

Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS)


مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس

تست DASS-42

Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS)


مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس

 • 42
  تعداد سؤال‌ها
 • 15 دقیقه
  زمان اجرا
 • 59
  تعداد اجرا
 • 42
  تعداد سؤال‌ها
 • 15 دقیقه
  زمان اجرا
 • 59
  تعداد اجرا
هدف

اندازه‌گیری شدت نشانه‌های اصلی افسردگی، اضطراب و استرس

لطفاً هر یک از عبارات را به دقت بخوانید و پاسخ دهید که این مشکل از هفته گذشته تا امروز چه اندازه برای شما رخ داده است.
 

مبلغ آزمون بعد از پاسخ به سؤالات (و قبل از نمایش خروجی آزمون) از شما دریافت خواهد شد. توجه : درصورت تمایل می‌توانید هم‌اکنون نسبت به اشتراک خود در سایت اقدام نمایید (از طریق منوی کاربری - خرید اشتراک). دراینصورت با اجرای همه‌ی آزمون‌های سایت تا پایان اشتراک، از شما مبلغی بابت آن دریافت نخواهد شد.

کاربر گرامی سؤالات پیش رو در مورد بخشی از مسایل و مشکلاتی است که ممکن است شما با آن روبرو شده باشید. لطفاً هر یک از عبارات را به دقت بخوانید و پاسخ دهید که این مشکل از هفته گذشته تا امروز چه اندازه برای شما رخ داده است.
 

حداقل سن برای اجرای این آزمون 15 سال است.

پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس، یک مقیاس خود گزارش دهی 42 سؤالی است که نشانه‌های اصلی افسردگی، اضطراب و استرس را ارزیابی می‌کند. آزمون «DASS» توسط «لاویند» در سال 1995 طراحی شد. این آزمون به واسطه کوتاه بودن و سهولت در پاسخگویی، به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین از آنجا که این مقیاس قادر است مقایسه‌ای از شدت علایم در طول هفته‌های مختلف فراهم کند، می‌توان از آن برای ارزیابی پیشرفت درمان در طول زمان استفاده کرد.
 

شاخص‌های اندازه‌گیری (مقیاس‌ها)
اجرای آزمون لیست آزمون‌ها