رضایت شغلی مینه‌سوتا

رضایت شغلی مینه‌سوتا

Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ)


پرسشنامه رضایت شغلی مینه‌سوتا

رضایت شغلی مینه‌سوتا

Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ)


پرسشنامه رضایت شغلی مینه‌سوتا

 • 19
  تعداد سؤال‌ها
 • 0 دقیقه
  زمان اجرا
 • 16
  تعداد اجرا
 • 19
  تعداد سؤال‌ها
 • 0 دقیقه
  زمان اجرا
 • 16
  تعداد اجرا
هدف

سنجش میزان رضایت از شغل فعلی

مبلغ آزمون بعد از پاسخ به سؤالات (و قبل از نمایش خروجی آزمون) از شما دریافت خواهد شد. توجه : درصورت تمایل می‌توانید هم‌اکنون نسبت به اشتراک خود در سایت اقدام نمایید (از طریق منوی کاربری - خرید اشتراک). دراینصورت با اجرای همه‌ی آزمون‌های سایت تا پایان اشتراک، از شما مبلغی بابت آن دریافت نخواهد شد.

محیط کار هر انسانی خانه دوم اوست، چه بسیار افرادی که بیشتر ساعات شبانه‌روز خود را مجبورند در محیط کاری خود بگذرانند. ساده پیداست که این محیط نیز همچون خانه باید تأمین‌کننده حداقلی از نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا آن‌ها بتوانند ضمن کسب درآمد به ارتقای دانش حرفه‌ای خود پرداخته و خدمتی صادقانه ارایه دهند.
عوامل متعددی وجود دارد که در کنار هم می‌توانند ایجادکننده رضایت شغلی در افراد باشد. چه بسا تنها نبود یک عامل از مجموع این عوامل می‌تواند از ایجاد رضایت در فرد بکاهد یا حتی او را در زمره افراد ناراضی از شغل خود قرار دهد. میزان درآمد، مطلوبیت شغل، امکان ارتقای شغلی، نحوه مدیریت در محل کار، عدم تبعیض و محیط کار از مهم‌ترین عوامل ایجاد رضایت شغلی در افراد است.

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا دارای 19 سوال بوده و رضایت شغلی را  در 6 حوزه شامل نظام پرداخت، نوع شغل، فرصت­های پیشرفت، جوّ سازمانی، سبک رهبری و شرایط فیزیکی کار ارزیابی میکند.

شاخص‌های اندازه‌گیری (مقیاس‌ها)
اجرای آزمون لیست آزمون‌ها