باورهای غیر منطقی

باورهای غیر منطقی

Irrational Belief Test(IBT)


پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز

باورهای غیر منطقی

Irrational Belief Test(IBT)


پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز

 • 100
  تعداد سؤال‌ها
 • 30 دقیقه
  زمان اجرا
 • 14
  تعداد اجرا
 • 100
  تعداد سؤال‌ها
 • 30 دقیقه
  زمان اجرا
 • 14
  تعداد اجرا
هدف

ارزیابی و شناسایی ده باور غیرمنطقی

مبلغ آزمون بعد از پاسخ به سؤالات (و قبل از نمایش خروجی آزمون) از شما دریافت خواهد شد. توجه : درصورت تمایل می‌توانید هم‌اکنون نسبت به اشتراک خود در سایت اقدام نمایید (از طریق منوی کاربری - خرید اشتراک). دراینصورت با اجرای همه‌ی آزمون‌های سایت تا پایان اشتراک، از شما مبلغی بابت آن دریافت نخواهد شد.

«البرت الیس» اضطراب و مجموعه‌ی مشکلات خلقی را نتیجه طرز تفکر غیرمنطقی و غیرعقلانی می‌داند و به نظر او افکار و عواطف، دو فرایند متفاوت و مستقل از هم نیستند. از این رو تا زمانی که تفکر غیرمنطقی جریان دارد، مشکلات عاطفی نیز به قوت خود باقی خواهد ماند. انسان مشکلات سلامت روان و رفتارهای غیر سازنده را از طریق بازگو کردن آن‌ها برای خود تداوم می‌بخشد. به نظر الیس افرادی که خود را اسیر و گرفتار افکار غیرمنطقی می‌کنند، به احتمال زیاد خود را در موقعیت تجربه‌ی خشم، مقاومت، خصومت، حالت دفاعی، احساس گناه، اضطراب، سستی و رخوت مفرط، عدم کنترل و ناچاری قرار می‌دهند. انسان به وسیله رویدادهای خارجی مضطرب نمی‌شود بلکه دیدگاه و برداشت او از این رویدادها است که موجب احساس نگرانی و اضطرابش می‌شود؛ به عبارت دیگر تمام مشکلات عاطفی افراد از تفکرات جادویی و موهومی سرچشمه می‌گیرد که از نظر تجربی معتبر نیستند.

شاید تا الآن زیاد شنیده باشید که «افکار ما دنیای ما را می‌سازند» و یا اینکه «دنیای هر کسی به اندازه‌ی وسعت فکر اوست». همچنین به کرات این بیت حضرت مولانا را شنیده‌ایم:

ای برادر تو همان اندیشه‌ای                            مابقی تو استخوان و ریشه‌ای

بنابراین به نوعی همه‌ی ما می‌دانیم که رمز موفقیت در زندگی، درست فکر کردن است. خوب است بدانید که یکی از درمان‌های روان‌شناختی (روان‌درمانی) روی این موضوع تأکید ویژه‌ای دارد. این شیوه‌ی درمانی بیان می‌کند که نوع تفکر ما و نحوه‌ی تفسیر کردن اطلاعات توسط ما، دلیل رفتار ماست و اگر افکار منفی باشند، علت رنجش می‌شوند و اگر مثبت باشند سبب‌ساز شادکامی.

در حقیقت وقتی تفکر و رفتار آدمی عاقلانه باشد، موجودی کارآمد، شادمان، سرزنده و توانا خواهد بود؛ پس می‌توان گفت هر انسانی با اندیشه و افکار خود، زندگی‌اش را می‌سازد و جهت می‌دهد. «آلبرت آلیس» روان‌شناس معروف که نظریه‌ی «درمان عقلانی-عاطفی» را ارائه داده است، اشاره می‌کند که اعتقاد به یک سری باورهای خاص و غیرمنطقی در زندگی، موجب تجربه حالات اضطراب، افسردگی و ناراحتی‌های روانی در انسان‌ها می‌گردد. «آلیس» معتقد است که وقتی حادثه‌ای برای فرد اتفاق می‌افتد، او بر اساس تمایلات درونی و ذاتی خود ممکن است 2 برداشت متفاوت و متضاد از آن حادثه و رویداد داشته باشد: یکی افکار، عقاید و باورهای منطقی و عقلانی و دیگری افکار، عقاید و برداشت‌های غیرمنطقی و غیرعقلانی.

در حالتی که فرد تابع افکار و عقاید عقلانی و منطقی باشد، به عواقب و نتایج منطقی دست خواهد یافت و شخصیت سالمی خواهد داشت اما چنانچه تحت تأثیر و دست‌خوش افکار و عقاید غیرمنطقی قرار گیرد، با عواقب و نتایج غیرمنطقی و غیرعقلانی مواجه خواهد شد. در این حالت، با انسانی روبرو خواهیم بود، مضطرب و ناراحت که شخصیت ناسالمی دارد.

پرسشنامه پیش رو، برای اندازه‌گیری و سنجش عقاید غیرمنطقی طراحی شده است. این آزمون دارای 100 سؤال بوده و قادر است 10 باور غیرمنطقی در آزمودنی‌ها را شناسایی کند. پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز بسیار مورد توجه کارشناسان است و در اکثر پژوهش‌های صورت گرفته در رابطه با این نظریه، بکار رفته است.

شاخص‌های اندازه‌گیری (مقیاس‌ها)
اجرای آزمون لیست آزمون‌ها