رضایت زناشویی

رضایت زناشویی

Evaluation & Nurturing Relationship Issues Communication and Happinness


رضایت زناشویی انریچ

رضایت زناشویی

Evaluation & Nurturing Relationship Issues Communication and Happinness


رضایت زناشویی انریچ

 • 47
  تعداد سؤال‌ها
 • 20 دقیقه
  زمان اجرا
 • 30
  تعداد اجرا
 • 47
  تعداد سؤال‌ها
 • 20 دقیقه
  زمان اجرا
 • 30
  تعداد اجرا
هدف

ارزیابی میزان رضایت زناشویی در 9 حوزه

مبلغ آزمون بعد از پاسخ به سؤالات (و قبل از نمایش خروجی آزمون) از شما دریافت خواهد شد. توجه : درصورت تمایل می‌توانید هم‌اکنون نسبت به اشتراک خود در سایت اقدام نمایید (از طریق منوی کاربری - خرید اشتراک). دراینصورت با اجرای همه‌ی آزمون‌های سایت تا پایان اشتراک، از شما مبلغی بابت آن دریافت نخواهد شد.

این آزمون در ابتدا برای توصیف پویایی‌های ازدواج، جهت پژوهش ایجاد شد؛ اما اندک زمانی نگذشت که به عنوان یک ابزار تشخیص، برای زوج‌های متأهلی که به دنبال مشاوره ازدواج و غنی‌سازی روابط خود بودند به کار گرفته شد.

نسخه اصلی این آزمون دارای 115 سؤال است که شامل ابعاد و موضوعات شخصیتی، ارتباطات، حل تعارض، مسایل مالی، اوقات فراغت، روابط جنسی، تربیت فرزند، ارتباط با خانواده اصلی و دوستان، نقش‌های همسری و جهت‌گیری مذهبی و معنوی است. با توجه به زیاد بودن سؤالات آزمون، بعدها فرم های کوتاه‌تری نیز از آن استخراج شد. اولین بار «السون»، فرم 15 سؤالی آن را معرفی نمود و سپس فرم 47 سؤالی آن ساخته شد که در کشور ما هنجاریابی شده و از اعتبار بالایی برخوردار است.

هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند ادعای سلامت کند، چنان چه از خانواده‌هایی سالم برخوردار نباشد و هیچ یک از آسیب‌های اجتماعی نیست که فارغ از تأثیر خانواده پدید آید. زوج‌های سالم، خانواده‌های سالم را می‌سازند و خانواده‌های سالم، جامعه سالم را. پس برای داشتن جامعه‌ای سالم باید به سلامت نخستین واحد اجتماع یعنی سلامت خانواده اهمیت داد. یکی از عوامل تعیین‌کننده سلامت خانواده، رضایت زناشویی است. استواری و استحکام خانواده به ازدواج و رابطه زناشویی پایدار و بنیادین بستگی دارد؛ یعنی هرگونه تزلزل و سستی در رضایت زناشویی و یا عدم وجود یک ازدواج موفق، علاوه بر آن که آرامش روانی زوج‌ها را مختل می‌کند، بقا و دوام خانواده را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.

بنابراین بررسی میزان رضایت زناشویی از این جهت حایز اهمیت است که رضایت فرد از زندگی زناشویی، بخش مهمی از سلامت روانی فردی محسوب می‌شود.

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ که اکنون در اختیار شماست، یک ابزار معتبر جهت ارزیابی زوج‌ها در محیط‌های بالینی و بخش‌های پژوهشی است. این پرسشنامه شامل 47 سؤال و 9 خرده مقیاس است. خرده مقیاس‌های این آزمون شامل موضوعات شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت‌های تفریحی و اوقات فراغت، کیفیت رابطه جنسی، فرزندان و سبک فرزند پروری، ارتباط با خانواده همسر و دوستان وجهت گیری مذهبی می‌باشد.

شاخص‌های اندازه‌گیری (مقیاس‌ها)
اجرای آزمون لیست آزمون‌ها