SCL-90-R

SCL-90-R

Symptom Check List- 90-Revised (SCL-90-R)


چک لیست نشانه‌های اختلالات روانی

SCL-90-R

Symptom Check List- 90-Revised (SCL-90-R)


چک لیست نشانه‌های اختلالات روانی

 • 90
  تعداد سؤال‌ها
 • 20 دقیقه
  زمان اجرا
 • 510
  تعداد اجرا
 • 90
  تعداد سؤال‌ها
 • 20 دقیقه
  زمان اجرا
 • 510
  تعداد اجرا
هدف

ارزیابی و شناسایی مشکلات سلامت روان

لطفاً هر یک از عبارات را به دقت بخوانید و با انتخاب گزینه مشخص کنید این مسئله یا مشکل در طی هفته گذشته چقدر باعث ناراحتی شما شده است. 

به هیچ‌وجه (صفر): یعنی این موضوع هیچ‌وقت برای شما مسئله نبوده و هرگز شما را ناراحت نکرده است.

کم: یعنی این مشکل یا مسئله در سطح بسیار کمی برای شما وجود داشته و ناراحتی مختصری برای شما فراهم ساخته است. مثلاً 1 یا 2 بار در طول چند ماه گذشته با آن روبرو بوده‌اید. 

تا حدی: یعنی این مسئله در حد متوسطی برای شما مطرح بوده و شما را ناراحت کرده است. مثلاً در طول چند هفته گذشته 3 یا 4 بار این مسئله را داشته‌اید.

زیاد: یعنی این مشکل یا مسئله به دفعات متعدد، مثلاً هر 2 یا 3 روز یک‌بار و با شدت زیاد برای شما اتفاق افتاده و تا حد زیادی باعث ناراحتی شما شده است.

خیلی زیاد: یعنی این مسئله یا مشکل تقریباً هر روز با شدت بسیار زیاد برای شما مطرح بوده و بی‌اندازه شما را ناراحت کرده است.

مبلغ آزمون بعد از پاسخ به سؤالات (و قبل از نمایش خروجی آزمون) از شما دریافت خواهد شد. توجه : درصورت تمایل می‌توانید هم‌اکنون نسبت به اشتراک خود در سایت اقدام نمایید (از طریق منوی کاربری - خرید اشتراک). دراینصورت با اجرای همه‌ی آزمون‌های سایت تا پایان اشتراک، از شما مبلغی بابت آن دریافت نخواهد شد.

این آزمون توسط «دروگاتیس و همکاران» در سال 1973 معرفی شد و بر اساس تجربیات بالینی و تجزیه تحلیل‌های روان‌سنجی، مورد تجدیدنظر قرار گرفت و فرم نهایی آن در سال 1976 تهیه گردید. طراحان آزمون اعتبار درونی آن را با استفاده از ضریب آلفا رضایت‌بخش گزارش کرده‌اند.

در ایران این آزمون توسط میرزایی (1359) در یک نمونه دانشجویی و فتحی آشتیانی (1380) در یک نمونه 542 نفری از بزرگسالان عادی هنجاری یابی گردید.

فهرستی از مشکلاتی که مردم گاهی از آن‌ها شکایت می‌کنند در این پرسشنامه آمده است. لطفاً هر یک از آن‌ها را به دقت بخوانید و تصمیم بگیرید این مسئله یا مشکل در طی هفته گذشته چقدر باعث ناراحتی شما شده است. سپس گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

به هیچ‌وجه (صفر): یعنی این موضوع هیچ‌وقت برای شما مسئله نبوده و هرگز شما را ناراحت نکرده است.

کم: یعنی این مشکل یا مسئله در سطح بسیار کمی برای شما وجود داشته و ناراحتی مختصری برای شما فراهم ساخته است. مثلاً 1 یا 2 بار در طول چند ماه گذشته با آن روبرو بوده‌اید. 

تا حدی: یعنی این مسئله در حد متوسطی برای شما مطرح بوده و شما را ناراحت کرده است. مثلاً در طول چند هفته گذشته 3 یا 4 بار این مسئله را داشته‌اید.

زیاد: یعنی این مشکل یا مسئله به دفعات متعدد، مثلاً هر 2 یا 3 روز یک‌بار و با شدت زیاد برای شما اتفاق افتاده و تا حد زیادی باعث ناراحتی شما شده است.

خیلی زیاد: یعنی این مسئله یا مشکل تقریباً هر روز با شدت بسیار زیاد برای شما مطرح بوده و بی‌اندازه شما را ناراحت کرده است.

یکی از پرکاربردترین ابزارها برای ارزیابی سلامت روان، آزمون (SCL-90-R) است. این آزمون شامل 90 سؤال برای ارزشیابی نشانه‌های روان‌شناختی است که به وسیله آزمودنی گزارش می‌شود. نتایج به دست آمده از (SCL-90-R) بر روی نموداری که بیانگر 9 بعد از مشکلات سلامت روان از قبیل: شکایات جسمانی کردن، وسواس فکری- عملی، حساسیت بین فردی، افسردگی، اضطراب، خصومت، ترس مرضی، افکار سوءظن و اختلال در تفکر است، نشان داده می‌شود.

این آزمون علاوه بر اینکه ابزاری مناسب برای سنجش سریع وضعیت سلامت روانی افراد است، به عنوان ابزاری برای سرند افرادی که دچار مشکلات روان‌شناختی هستند از میان یک جمعیت بزرگ (برای مثال سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌هایی با تعداد کارمندان زیاد) نیز بهره گرفته می‌شود.

شاخص‌های اندازه‌گیری (مقیاس‌ها)
اجرای آزمون لیست آزمون‌ها