تست اضطراب زونگ

تست اضطراب زونگ

Zung Self-Rating Anxiety Scale


مقیاس خود سنجی اضطراب زونگ

تست اضطراب زونگ

Zung Self-Rating Anxiety Scale


مقیاس خود سنجی اضطراب زونگ

 • 20
  تعداد سؤال‌ها
 • 10 دقیقه
  زمان اجرا
 • 40
  تعداد اجرا
 • 20
  تعداد سؤال‌ها
 • 10 دقیقه
  زمان اجرا
 • 40
  تعداد اجرا
هدف

سنجش شدت علایم اضطرابی

کاربر گرامی لطفاً پاسخ سؤالات را با توجه به حالات خود در یک هفته گذشته انتخاب کنید.

مبلغ آزمون بعد از پاسخ به سؤالات (و قبل از نمایش خروجی آزمون) از شما دریافت خواهد شد. توجه : درصورت تمایل می‌توانید هم‌اکنون نسبت به اشتراک خود در سایت اقدام نمایید (از طریق منوی کاربری - خرید اشتراک). دراینصورت با اجرای همه‌ی آزمون‌های سایت تا پایان اشتراک، از شما مبلغی بابت آن دریافت نخواهد شد.

اضطراب، معمول‌ترین پاسخ به رویدادهای تنش‌زاست. منظور از اضطراب، هیجانی است ناخوشایند که همه‌ی ما درجاتی از آن را در قالب کلمه‌هایی همچون «دلشوره»، «نگرانی»، «تنش» و «ترس» تجربه کرده‌ایم. این هیجان موجب پریشانی فکر و گاه باعث بروز علایم احساس خطر از جمله تپش قلب و رنگ‌پریدگی می‌شود. با این وجود تفاوت اضطراب با ترس در آن است که در فرآیند اضطراب بر خلاف ترس طبیعی، یک عامل حقیقی ترس‌آور یا خطرناک یا آسیب‌رسان وجود ندارد بلکه فقط به طور خودکار و ناخودآگاه ذهن آدمی دچار احساس خطر می‌شود و هر گاه ذهن در اثر تنش‌های روانی و استرس های عصبی و حوادث ناخوشایند و ناگواری که در زندگی مکرراً برایش رخ می‌دهد از روال عادی خارج شود و حساسیت بیش از حد به رخدادهای آتی و احتمالی پیدا کند، فرد دچار اضطراب می‌شود.
 

پرسشنامه استاندارد زونگ که بر مبنای نشانگان بدنی- عاطفی اضطراب طراحی شده است، دارای 20 سؤال بوده و هدف آن سنجش میزان علایم اضطرابی در افراد 15 سال به بالا است. این آزمون در کشور ما نیز مورد هنجاریابی قرارگرفته و از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است.

شاخص‌های اندازه‌گیری (مقیاس‌ها)
اجرای آزمون لیست آزمون‌ها