پیش‌بینی خطر اعتیاد در جوانان و بزرگسالان

پیش‌بینی خطر اعتیاد در جوانان و بزرگسالان

Identifying people in risk of addiction questionnaire


شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد

پیش‌بینی خطر اعتیاد در جوانان و بزرگسالان

Identifying people in risk of addiction questionnaire


شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد

 • 75
  تعداد سؤال‌ها
 • 20 دقیقه
  زمان اجرا
 • 11
  تعداد اجرا
 • 75
  تعداد سؤال‌ها
 • 20 دقیقه
  زمان اجرا
 • 11
  تعداد اجرا
هدف

ارزیابی خطر ابتلا به اعتیاد بر پایه‌ی چهار مؤلفه افسردگی و درماندگی، اضطراب و ترس، نگرش مثبت به مواد و هیجان خواهی.

مبلغ آزمون بعد از پاسخ به سؤالات (و قبل از نمایش خروجی آزمون) از شما دریافت خواهد شد. توجه : درصورت تمایل می‌توانید هم‌اکنون نسبت به اشتراک خود در سایت اقدام نمایید (از طریق منوی کاربری - خرید اشتراک). دراینصورت با اجرای همه‌ی آزمون‌های سایت تا پایان اشتراک، از شما مبلغی بابت آن دریافت نخواهد شد.

به منظور طراحی این پرسشنامه، ابتدا نظریه‌ها و دیدگاه‌های مختلف در زمینه اعتیاد و سوءمصرف مواد مورد مطالعه و فیش‌برداری قرار گرفت و این دیدگاه‌ها باهم مقایسه شدند. همچنین به منظور دستیابی به اطلاعات وسیع در مورد اعتیاد و عوامل درونی تأثیرگذار بر اعتیاد، تعدادی مصاحبه با متخصصان شامل روانشناسان، متخصصان در مراکز ترک اعتیاد و مشاوران بهداشتی و درمانی انجام پذیرفت. سپس در حوزه‌های درون فردی مرتبط با اعتیاد مؤلفه‌های افسردگی و احساس درماندگی، استرس و اضطراب، گرایش مثبت به مصرف مواد و هیجان خواهی بالا انتخاب شدند و سپس مطالب استخراج‌شده در قالب پرسش‌های قابل سنجش در آمد.

جهان در حال حاضر در کنار بحران تهدید بمب اتمی، بحران نابودی محیط‌زیست، بحران فقر جامعه، شاهد بحران اعتیاد نیز می‌باشد. اعتیاد یک بیماری مزمن و پیش‌رونده مغزی و دارای تأثیرات عمیق اجتماعی، روان‌شناختی، جسمی و اقتصادی است. در کشور ما نیز معضل سوءمصرف مواد مخدر به ویژه در نسل جوان مهم‌ترین و گسترده‌ترین نگرانی و خطر قابل‌ پیشگیری بهداشتی به شمار می‌آید.

پرسشنامه‌ای که اکنون در اختیار شماست با در نظر گرفتن ابعاد گوناگون اعتیاد از طریق سنجش برخی از متغیرهایی که می‌توانند پیش بین وابستگی به مواد مخدر باشند طراحی شده است و ابزار بومی مناسبی جهت شناسایی افراد در معرض و مستعد اعتیاد است.

شاخص‌های اندازه‌گیری (مقیاس‌ها)
اجرای آزمون لیست آزمون‌ها