مهارت ابراز وجود یا جرئت ورزی

  • 94

آیا شما خود را فردی قاطع و جرأتمند میدانید؟ جرأت مندی برای شما چه معنایی دارد؟ آیا به این معنی است که در هر شرایطی باید از حق خود دفاع کنید؟ یا معنای آن آگاهی از این موضوع است که چه زمانی ضروریست اجازه دهید شخصی، دلیلی یا پیامدی بر حق شما ارجحیت داشته باشد؟ 

آیا رئیسی که یک روز پیش از مسافرت کارمندش، انبوه کارها را روی میز او قرار می‌دهد، فرد جرأت مندی است؟ یا آن کارمند جرأت مند است که به رئیس خود می‌گوید، هنگامی که از سفر برگشت کارها را کامل خواهد کرد؟

تشخیص دقیق اینکه چه رفتاری جرأت مندانه است، همیشه کار آسانی نیست. به این دلیل که مرز بسیار باریکی بین ابراز وجود و پرخاشگری وجود دارد. بعضی تعاریف می‌توانند بهتر این دو موضوع را از هم مجزا کنند:

ابراز وجود بر پایه برابری و توازن است و لازمه آن داشتن صراحت و رک بودن در بیان خواست‌ها و نیازها است، همچنان که ضروریست حقوق، نیازها و خواست‌های دیگران را نیز در نظر بگیریم؛ بنابراین وقتی شما جرأت مندانه رفتار می‌کنید، خواست خود را به شکل سالم بیان می‌کنید اما این امکان نیز وجود دارد که برآورده نشود.

رفتار پرخاشگرانه بر پایه پیروزی است. بدین معنا که شما اراده خود را بر دیگران تحمیل می‌کنید، بدون اینکه کوچک‌ترین توجهی به حقوق، نیازها و مطالبات دیگران داشته باشید. وقتی شما پرخاش‌جویانه رفتار می‌کنید، در حقیقت مطالبات خود را به شکل خصمانه می‌گیرید و به هیچ‌وجه درخواست نمی‌کنید.

بنابراین، رفتار رئیس پرخاشگرانه بوده است. بله او درخواست‌هایی داشت که باید انجام شوند؛ با وجود این، با محول کردن انبوه کارها به کارمند خود آن هم در موقعیتی کاملاً نامناسب، نشان داد که به حقوق و احساسات کارمند خود کاملاً بی‌توجه است.

در مقابل اما، کارمند رفتار جرأت مندانه ای از خود نشان داد و به رئیس خود اطمینان داد که کارها انجام خواهند شد اما بعد از بازگشت وی از سفر. کارمند بر حقوق خود تاکید کرد با وجودی که مطالبات رئیس خود را نیز جهت انجام کار، در نظر داشت.

ابراز وجود لزوماً کار آسانی نیست اما مهارتی است که می‌توان آموخت. تقویت ابراز وجود، در درجه اول نیاز به دانش کافی از خود و باور به ارزشمندی خود دارد. هنگامی که شما آن‌ها را داشته باشید، در حقیقت اساس اعتمادبه‌نفس در شما وجود دارد. ابراز وجود کمک می‌کند تا بر اعتمادبه‌نفس شما افزوده شود و فواید زیادی در تقویت روابط شغلی و دیگر جنبه‌های زندگی دارد. به طور کلی افراد جرأت مند:

  • راحت تر به موضع برد-برد دست میابند – آن‌ها ارزش‌ها و دیدگاه طرف مقابل را در نظر می‌گیرند و به سرعت وجوه مشترک را پیدا می‌کنند.
  • در فرایند حل مسئله موفق‌ترند – آن‌ها در انجام هر کاری برای یافتن بهترین راه حل، احساس توانمندی می‌کنند.
  • کمتر دچار استرس می‌شوند – آن‌ها به توانایی‌های خود باور دارند و زمانی که کارها طبق نقشه و انتظار پیش نمی‌رود، خود را بازنده و قربانی شرایط احساس نمی‌کنند.
  • بااراده هستند – آن‌ها هر کاری را به پایان می‌رسانند، چون باور دارند که می‌توانند.

وقتی که شما جرأت مندانه با دیگران برخورد می‌کنید، در واقع رفتار شما عادلانه و همراه با حس همدلی است. قدرتی که شما از آن استفاده می‌کنید، ناشی از اطمینانتان به خود است و نه ارعاب و تهدید. هنگامی که شما با چنین احترام و انصافی با دیگران برخورد می‌کنید، همان بازخورد را نیز دریافت خواهید کرد. شما مورد تأیید اطرافیان خود خواهید بود و همکارانتان مشتاق کار با شما خواهند بود.


اشتراک گذاری
قبلی
بعدی

مطالب مرتبط